EUREKA SKIERNIEWICE PL

Wykorzystanie regałów magazynowych w branży logistycznej.

Branża logistyczna, czyli wszystko to co jest związane m.in. z transportem i składowaniem (magazynowaniem) surowców, materiałów, czy wyrobów gotowych, korzysta w szerokim zakresie z wszelkiego typu regałów magazynowych. Dostępne na rynku rozwiązania można podzielić pod względem sposobu załadunku i ciężaru przechowywanych towarów na dwie kategorie: regały do załadunku ręcznego oraz regały do zaladunku maszynowego

Spośród konstrukcji przeznaczonych do załadunku ręcznego należy wymienić przede wszystkim regały: półkowe, wspornikowe oraz archiwalne. Służą one do przechowywania głównie materiałów lekkich i średnich, czasem ciężkich o niedużych gabarytach. Mają one zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwie ale często także domowym warsztacie czy garażu.

Natomiast konstrukcje przeznaczone do obsługi przy pomocy urządzeń załadunkowych to: regały paletowe, regały wspornikowe. Ich zadaniem jest przechowywanie towarów bardzo ciężkich i o dużych gabarytach.

Regały magazynowe umożliwiają oszczędne wykorzystanie przestrzeni w miejscu składowania, optymlizują proces postępowania z towarami w przedsiębiorstwie i zapewniają bepieczeństwo pracy. Są często nieodzownym elementem w firmie i w domu.